Tel: +84-8 6676 6258 / +84-8-6682 8705Fax: +84-8-38470060Email: info@mitsuky.vnHotline: 0933642628 Đăng nhập
Series MSW - Máy Bơm nước thải thả chìm
Ứng Dụng/Applycation
Hoạt Động/Operaton Limits
MSW - Máy bơm nước thải thả chim
  • Bơm nước thải thả chìm thích hợp các công trình
  • xây dựng,tháo nước hố móng
  • Công nghiệp
  • Xử lý nước thải
  • Tháo nước bẩn,nước có lẫn nhiều tạp chất.
Q = 12-> 150 m3/h
H = 4 -> 38 m